Source Galileo nytt medlem i EnergiRike (Haugesund)

Vi er glade for at Source Galileo har valgt å bli medlem i EnergiRike i 2023.
Selskapet har fokus på offshore vind prosjekter, både flytende og fast fundamentteknologi.
Source Galileo er bransjespesialister som ønsker å akselerere utviklingen gjennom praktisk og innovativ utvikling. Selskapet uttaler at de har ressursene, menneskene, ekspertisen og bransjekunnskapen til å planlegge, utvikle og levere fornybare energiprosjekter i verdensklasse.

Mer informasjon fra EnergiRike