Hydrogen Solutions, HYDS (Stord)

Vi ønsker også HYDS velkommen som medlem i EnergiRike.
HYDS skal utvikle, bygge, eie og drifte flere anlegg for produksjon av grønt hydrogen og stå for eventuell dispensasjon eller bunkring ved anleggene. Ved å bruke kommersielt tilgjengelige og utprøvde løsninger satt sammen i nøkkelferdige leveranser med drifts- og vedlikeholdsavtaler skal HYDS gjøre hydrogen til et reelt nullutslippsalternativ i Norge. Konseptet er basert på fleksible og skalerbare moduler som er godt egnet for lokal produksjon og lokal verdiskaping.

Mer informasjon fra EnergiRike