Om EnergiRike

EnergiRike er et samarbeidsorgan hvor medlemmene arbeider i fellesskap for å forankre forståelse for den betydning energitilgang og energibruk har for verdiskaping, det grønne skifte, kompetanseutvikling, innovasjon, sysselsetting og næringsutvikling.

EnergiRike har siden 2000 arrangert EnergiRike-konferansen som en årlig konferanse i Haugesund. Konferansen er en viktig møtearena for ledere innen energi, industri, teknologi, finans, akademia og politikere, og betegnes som en av årets viktigste møtearenaer for kunnskaps- og meningsutveksling.

EnergiRike har som målsetninger å:

Arrangere

EnergiRike-konferansen – en årlig nasjonal leder-konferanse om energi, industri, teknologi, finans, akademia, politikk og verdiskaping.

Informere

Om verdiskaping, kompetanse og næringsutvikling med utgangspunkt i energi- og industritransformasjon, kompetanse og sysselsetting.

Bidra

EnergiRike-konferansen – en årlig nasjonal konferanse om energi, industri og verdiskaping. En av årets viktigste møtearenaer for kunnskaps- og meningsutveksling.

Synliggjøre

kompetanse-, og leverandørmiljøer som kan bidra til verdiskaping og det grønne skiftet.

Profilere

regionen som konkurransedyktig for nyetableringer og sysselsetting.

Inkludere

unge og studenter i sentrale tema som blir tatt opp i EnergiRike.


Styret i EnergiRike

Vi er stolte over å ha et robust og godt styre i EnergiRike.

Lisbeth Kallevik

Styreleder

Gassco

Bjørn Jordal

Equinor

Stein Inge Morisbak

Haugaland Kraft

Eivind Skeie

Hydro Karmøy

Ingvild Ween

Lyse Elnet

Kåre Bjarte Bjelland

Eramet

Bjørnar Måleng

Haugesund Kommune

Benedicte Staalesen

Eviny

Tina Røsvik

Studentrepresentant

Høgskulen Vestlandet