EnergiRike Toppleder-forum

Toppleder-forum er en viktig møteplass for topplederne i medlemsbedriftene til EnergiRike. Det er en utvidet lunsj hvor deltakerne møtes for å belyse og diskutere muligheter og utfordringer. Sentrale politikere blir invitert for å informere om aktuelle saker på Stortinget som berører næringene.

Toppleder-forum blir arrangert 2-3 ganger i året som avslutning på EnergiRike-konferansen samt hos våre medlemmer andre tider av året.

Toppleder-forumet med lunsj 24. oktober var vellykket.  Vertskapet for samlingen var Cegal AS og de stilte opp med god lunsj i flotte lokaler på Stølsmyr.  CEO Dagfinn Ringås presenterte Cegal og den positive bedriftskulturen og suksessen de hadde skapt etter fusjonering med Sysco.  Espen Knutsen hos Cegal holdt deretter en presentasjon om KI – kunstig intelligens – bruk nytteverdi og utfordringer. 

På slutten av samlingen fortalte stortingspolitiker Sveinung Stensland om sitt arbeid ute hos næringslivet og hans daglige jobb på stortinget.  Vi ser frem til neste Toppleder-forum til våren. Det var totalt 26 ledere på samlingen, deriblant to nye ordførere, henholdsvis Monika Lindanger (H) i Tysvær og Nils Konrad Bua (H) i Haugesund.

Toppleder-samling hos Equinor

30. april ble det arrangert Toppleder-samling hos Equinor på Kårstø for medlemmene i EnergiRike. Det utvidede lunsj-møte ble holdt på gjestehuset med fantastisk utsikt utover Årviksundet. Vertsakpet og kokken på Kårstøanlegget hadde forberedt en fantastisk tapas-lunsj for medlemmene. På programmet og talerlisten etter lunsjen stod direktør Olav Bådsvik hos Equinor som presenterte Kårstøanlegget før stansleder Ørjan Nesheim orienterte om den planlagte driftstansen med omfagn og ringvirkninger. Deretter presenterte driftssjef Arild Samuelsberg og Morten Carlsen (Gassco) Kårstø Futures før Stortingsrepresentant Terje Halleland avsluttet med siste nytt fra Stortinget som var relevant og interessant for medlemmene i EnergiRike. Det var nok en vellykket Toppleder-samling i EnergiRike.