EnergiRike Toppleder-forum

Toppleder-forum er en viktig møteplass for topplederne i medlemsbedriftene til EnergiRike. Det er en utvidet lunsj hvor deltakerne møtes for å belyse og diskutere muligheter og utfordringer. Sentrale politikere blir invitert for å informere om aktuelle saker på Stortinget som berører næringene.

Toppleder-forum blir arrangert 2-3 ganger i året som avslutning på EnergiRike-konferansen samt hos våre medlemmer andre tider av året.

Toppleder-forum i august 2023 er en middag på rådhuset for medlemmer, foredragsholdere på EnergiRike-konferansen, samt utvalgte næringslivsledere og politikere. Haugesund Kommune v/Ordføreren er verstskap.