EnergiRike Toppleder-forum

Toppleder-forum er en viktig møteplass for topplederne i medlemsbedriftene til EnergiRike. Det er en utvidet lunsj hvor deltakerne møtes for å belyse og diskutere muligheter og utfordringer. Sentrale politikere blir invitert for å informere om aktuelle saker på Stortinget som berører næringene.

Toppleder-forum blir arrangert 2-3 ganger i året som avslutning på EnergiRike-konferansen samt hos våre medlemmer andre tider av året.

Toppleder-forumet med lunsj 24. oktober var vellykket.  Vertskapet for samlingen var Cegal AS og de stilte opp med god lunsj i flotte lokaler på Stølsmyr.  CEO Dagfinn Ringås presenterte Cegal og den positive bedriftskulturen og suksessen de hadde skapt etter fusjonering med Sysco.  Espen Knutsen hos Cegal holdt deretter en presentasjon om KI – kunstig intelligens – bruk nytteverdi og utfordringer. 

På slutten av samlingen fortalte stortingspolitiker Sveinung Stensland om sitt arbeid ute hos næringslivet og hans daglige jobb på stortinget.  Vi ser frem til neste Toppleder-forum til våren. Det var totalt 26 ledere på samlingen, deriblant to nye ordførere, henholdsvis Monika Lindanger (H) i Tysvær og Nils Konrad Bua (H) i Haugesund.