Medlemmer

Equinor
Gassco
Hydro
Eramet
Saudefaldene
SKL
TiZir
Haugaland Kraft
Eviny
Lyse
Eta
Tysvær kommune
Haugesund kommune
Karmøy kommune
Sauda kommune
Stavanger kommune
CEGAL
Source Galileo
Norce
Industri Energi
LO
Kraftmuseet
Fornybar Norge
Høgskulen på Vestlandet
NHO
Norsk Industri
CGI
Siva - Norsk katapultsenter - Sustainable energy
UiB
DNB
HYDS
Å Energi

Hvorfor være medlem i EnergiRike?

Nettverk

Viktig og strategiske relasjoner med næringsliv, politikere og orgnisasjoner

EnergiRike-konferansen

Nasjonal kunnskaps- og møtearena

Toppleder-forum

Møtearena for ledere på tvers av bransjer og fagområder

EnergiRike UNG

Møtearena for kunnskap og rekruttering for studenter og næringsliv

Verdiskapning

Delta i verdiskapning og utvikling av næringslivet

Kunnskap

Informasjon og nyheter relatert
til din virksomhet

Profilering

Redaksjonell omtale, profilering på EnergiRikes internettside, SoMe og på Energirike-konferansen

Rekruttering

EnergiRike UNG er en unik arena for bedrifter og studenter til å knytte verdifulle kontakter

Verdi

Gunstig deltakeravgift og utstillerstand på EnergiRikekonferansen


Bli medlem av EnergiRike

Som medlem av EnergiRike blir du del av et fellesskap for å forankre forståelse for den betydning energitilgang og energibruk har for verdiskaping, det grønne skifte, kompetanseutvikling, innovasjon, sysselsetting og næringsutvikling.


Har din bedrift interesse av å bli medlem, fyll ut e-post
adressen din nedenfor, så tar vi kontakt.