Sustainable Energy (Stord)

The Sustainable Energy Katapult Center hjelper bedrifter med å utvikle og teste bærekraftige produkter og systemer for energiproduksjon, lagring, distribusjon og forvaltning. Sustainable Energy er ett av fem norske nasjonale katapultsentre etablert av norske myndigheter for å få fart på innovasjon. Katapultsentrene har som mål å gjøre bærekraftige løsninger markedsklare så snart som mulig, ved å stille både ekspertise og testfasiliteter tilgjengelig for sine kunder. De fem sentrene dekker områder som smart produksjon, havteknologier, fremtidige materialer og digitalisering.
Et eksempel er testoperasjoner for maritime anvendelse av ammoniakk-til-kraft-plattformen på Stord.

Mer informasjon fra EnergiRike