EnergiRike UNG

Studenter og nyutdannede er en uvurderlig ressurs for næringslivet. Nytekning, nysgjerrighet, energi og stå-på-vilje er noen få stikkord som betegner dagens studenter. EnergiRike ønsker å inkludere studenter og nyutdannede i sentrale tema som blir tatt opp i EnergiRike.

I forkant av EnergiRike-konferansen arrangeres EnergiRike UNG, som er fag-, inspirasjons- og nettverksdager for studenter og næringsliv. Dette er en gylden anledning til å få faglig påfyll og knekke ut gode ideer.

De som deltar på EnergiRike UNG er studenter og unge fra regionen som har sommerjobb eller er nyutdannet. Tema som blir diskutert her vil påvirke fremtidens bruk av ressurser, satsingsområder og betingelser for fremtidens industri og utvikling i Norge.

EnergiRike Ung er en unik arena for bedrifter og studenter til å knytte gode kontakter og for rekruttering. Det er aldri for tidlig å knytte kontakter med fremtidens arbeidsressurser.


Studentkontakter i EnergiRike

Har du spørsmål om EnergiRike UNG kan du også kontakte våre studentkontakter.

Tina Røsvik

Studentkontakt.

E-post:tina.roesvik@gmail.com

 

Therese H. Blickfeldt

Studentkontakt.

E-post: kikkitherese@hotmail.com