Å Energi (Kristiansand)

Agder Energi og Glitre Energi er blitt Å Energi, og vi ønsker det nye selskapet velkommen til EnergiRike. Selskapet ønsker å øke produksjonen av fornybar energi, levere den effektivt gjennom nettet og ta den ut i nye og spennende markedstjenester, og sier det er det eneste langsiktige, bærekraftige svaret på energikrisen og klimatrusselen. Å Energi er et norsk energikonsern involvert i vannkraftproduksjon, elektrisitetsdistribusjon, elektrisitetshandel og tjenester til kunder i nærings- og forbrukermarkedet. Fokusområdene er Havvind, Solkraft, Vannkraft og Hydrogen.

Mer informasjon fra EnergiRike