EacyQuest spørreundersøkelse

Vi har utført en nettbasert evaluering av EnergiRike-konferansen 2023 og vil takk alle som har svart og bidratt med feedback. Ris & Ros er viktig for at vi kan forbedre oss. Styret og programkomite vil gjennomgå tilbakemeldingene grundig for å gjøre EnergiRike-konferansen enda bedre til neste år. Datoen er 6. – 7. august 2024.

Mer informasjon fra EnergiRike