EnergiRike-konferansen

Vi håper året har startet bra og at 2024 fremdeles setter fokus på den betydning energitilgang og energibruk har for verdiskaping, det grønne skiftet, kompetanseutvikling, innovasjon, sysselsetting og næringsutvikling. EnergiRike skal bidra sterkt også i år, og har allerede startet arbeidet med EnergiRike-konferansen 2024. Konferansen holdes i Maritim Hall på Quality Hotel Maritim i Haugesund 6.-7. august. Konferansier begge dager blir Siri Lill Mannes, – tidligere TV2 nyhetsanker.

Husk å sette av datoen – årets EnergiRike-konferanse blir en faglig og sosial opplevelse!

Presentasjoner 2023