Bouvet Norge AS

Vi ønsker Bouvet velkommen som nytt medlem i EnergiRike. Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som leverer utviklings- og rådgivningstjenester..

Tjenestespekter består av rådgivning, systemutvikling, systemintegrasjon, teknisk infrastruktur, prosjektledelse, digital kommunikasjon, brukeropplevelser, reklametjenester og kurs. Bouvet leverer tjenester til virksomheter i både offentlig    og privat sektor. Stadig flere oppdrag krever en tverrfaglig tilnærming. Bouvet setter sammen mennesker, verktøy og metoder i team som skaper helhetlige løsninger og resultater. Evnen til å jobbe tverrfaglig, er en viktig grunn til at mange kunder gir Bouvet fornyet tillit.

Nærhet til oppdragsgiverne er avgjørende for gode løsninger. Bouvet har derfor 17 kontorer i Norge og Sverige, noe som setter Bouvet i stand til å forstå kundens språk, kultur og forretning. Slik kan Bouvet forankre og løse de fleste oppdrag lokalt

Bouvet har kontorer i Oslo, Sandvika, Drammen, Hamar, Sandefjord, Skien, Arendal, Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen, Førde, Trondheim og Tromsø samt kontorer i Stockholm, Örebro og Skövde.

Mer informasjon fra EnergiRike