Cegal nytt medlem i EnergiRike

Vi er veldig glade for at Cegal har valgt å bli medlem av EnergiRike.

Cegal sin visjonen er å skape et ledende, globalt teknologiselskap som skal være en sterk bidragsyter i det grønne skiftet for hele energi-industrien, fra olje og gass til vannkraft og andre fornybare energikilder. Samtidig skal vi fortsette å snu kompleks IT til digitale suksesshistorier for alle nye og gamle kunder i andre bransjer. Cegal ønsker å bygge et nestegenerasjons teknologiselskap som gjør en bærekraftig framtid mulig. Vi former den digitale framtiden, og snur komplekse IT-utfordringer til digitale suksesshistorier.

Mer informasjon fra EnergiRike