Velkommen til EnergiRike

– et samarbeidsorgan for energiaktører, industri og næringsliv, kommuner og akademia.


Medlemmer av EnergiRike

EnergiRike har som målsetninger å:

Arrangere

EnergiRike-konferansen – en årlig nasjonal leder-konferanse om energi, industri, teknologi, finans, akademia, politikk og verdiskaping.

Informere

Om verdiskaping, kompetanse og næringsutvikling med utgangspunkt i energi- og industritransformasjon, kompetanse og sysselsetting.

Bidra

EnergiRike-konferansen – en årlig nasjonal konferanse om energi, industri og verdiskaping. En av årets viktigste møtearenaer for kunnskaps- og meningsutveksling.

Synliggjøre

kompetanse-, og leverandørmiljøer som kan bidra til verdiskaping og det grønne skiftet.

Profilere

regionen som konkurransedyktig for nyetableringer og sysselsetting.

Inkludere

unge og studenter i sentrale tema som blir tatt opp i EnergiRike.

EnergiRike er et samarbeidsorgan som fremmer verdiskapning, det grønne skiftet, innovasjon og næringsutvikling.


Informasjon fra EnergiRike