EnergiRike Award

Denne beskrivelsen vil vises på www.Energirike.no når presentasjonen av nominerte selskaper offentliggjøres samt på ulike markedsføringskanaler. Beskriv innovasjonen du nominerer til EnergiRike AWARD og tenk deg hvordan verden ville sett ut med din innovasjon. Bruk enkelt språk slik at det er forståelig for de utenfor ditt fagfelt. Maks 2000 tegn.
Informasjonen i denne delen er for juryen og vil ikke bli publisert.
Beskriv innovasjonen og merverdien. Beskriv nyheten (i det spesifikke foretaket, i en spesifikk bransje eller sektor, i en nasjonal eller global marked). Forklar om innovasjonen er gradvis, forstyrrende eller radikal. 1000 tegn
Beskriv teamet bak innovasjonen. 1000 tegn
Beskriv og identifisert lokal eller global markeds potensial og kunder. Beskriv om innovasjonen er fullt utviklet, om den er blitt testet/bevist eller om den har nådd første kommersielle salg/bruk? Referanse til EU TRL (Technology Readiness Levels) skalaen. Beskriv planen for gjennomføring/ implementering/ vei til markedet. 1000 tegn
Beskriv merverdien av innovasjonen og dens sannsynlige forretningsmessige fordel for de involverte bedriftene (f.eks. årlig salg, nye forretningsområder, utvidet kundebase osv.). Beskriv om innovasjonen er et nisjeprodukt, har muligheter for bredere bruk, er et lite skritt eller noe som kan revolusjonere bransjen. Beskriv eventuelle andre merverdier for samfunnet. 1000 tegn
Beskriv hvordan innovasjonen forbedrer miljøpåvirkningen sammenlignet med eksisterende løsninger. Beskriv hvordan innovasjonen er i tråd med ambisjonene om en Netto Null fremtid. 1000 tegn
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 50 MB, Max. files: 3.