Norge må øke hastigheten på utbygging av havvind

Hvis vi skal klare å nå klimamålene våre og ha rikelig tilgang på fornybar strøm, må regjeringen øke hastigheten på utbygging av havvind. Norge har et enormt potensial innen utvikling av havvind.

Dette kan bli en stor, grønn industri med flere tusen arbeidsplasser som vil bidra til viktig verdiskapning i Norge etter hvert som aktiviteten i olje- og gassektoren faller. Hvis vi skal lykkes, må regjeringen handle nå.

Regjeringen bør legge til rette for at det kan bygges ut 2-3 GW vindkraft på norsk sokkel hvert år i perioden 2030 til 2050.  En slik utbyggingstakt vil gi en årlig økning i kraftproduksjonen fra havvind på mellom 8 og 15 TWh og en samlet havvindproduksjon fra norsk sokkel i 2050 på mellom 160 og 300 TWh. Til sammenlikning har Norge i dag en samlet årlig kraftproduksjon på ca. 150 TWh.                                          

Regjeringen bør også starte prosessene med å klargjøre mer areal og legge til rette for en massiv utbygging av et strømnett til havs.

Vil gi Norge store eksport- og skatteinntekter Havvindutbyggingen er på lang sikt ventet å føre til et stort overskudd på strøm, noe som kan gi Norge betydelige eksport- og skatteinntekter.  

Strømnettet som skal bygges til havs må derfor ikke bare være knyttet til det norske fastlandet, men også til havnettutbyggingene som vil komme i de andre nordsjølandene. Uten et slikt hybridnett vil mange av vindkraftprosjektene som er planlagt i Nordsjøen ikke bli lønnsomme. 

Utbyggingen av havvind vil styrke vår forsyningssikkerhet på strøm og gjøre at Norge kan ta en ledende rolle i Europa innen havvindindustri. Det er avgjørende at myndighetene sørger for at utviklingen ledsages av et hensiktsmessig markeds- og nettdesign for å sikre at effekten av dette er positiv for norske forbrukere og skattebetalere, sier Energi Norge.

Kilde: Energi Norge

Mer informasjon fra EnergiRike