EnergiRike er et samarbeidsorgan mellom aktørene i energinæringen og prosessindustrien på Vestlandet, som driver målrettet arbeid for aktørenes omdømme, rammeverk og forutsigbarhet.
Lær mer om EnergiRike...

Enighet om Energimeldingen

Vi har brukt god tid på å diskutere denne meldingen og jeg mener vi har kommet til en felles enighet om energipolitikken, som legger grunnlaget for fremtidens lavutslippssamfunn, sier Tina Bru.14.06.2016

Dobler bevilgningene til energiteknologi

Norge går sammen med 19 andre land og EU om å doble bevilgningene til forskning og utvikling av miljøvennlig energiteknologi og energiløsninger. Fra 2021 vil de samlede offentlige investeringene fra disse landene utgjøre 250 milliarder kroner årlig.14.06.2016

Ny styreleder i EnergiRike

Tonny Nundal tar over som styreleder i EnergiRike etter Gunn Margareth Lassesen, men hun fortsetter som nestleder.11.05.2016

Energimeldingen 2015

De fornybare energiressursene og en velfungerende energisektor er konkurransefortrinn for Norge. Et godt fungerende kraftmarked er avgjørende for en effektiv og klimavennlig energiforsyning. Energipolitikken legger til rette for at vi kan bruke fornybar kraft til flere formål enn i dag, sier statsråd Tord Lien.19.04.2016

EnergiRike medlemsbedrifter

Telefon
(+47) 915 58 258

E-post
post@energirike.no

Adresse
c/o Haugaland Kraft
Postboks 2015
N-5504 Haugesund
Norway

Org.nr.
NO 990 630 372 MVA

EnergiRike logo

www.energirike.no